דף הבית >> רשימת משרות >> Cloud Applicative DBA

משרות

Cloud Applicative DBA

פרטים נוספים

A leading cloud solution company, is looking for a cloud applicative DBA to play a key role in the AllCloud data team. If you have experience in building and maintaining very large data warehouses with high transaction volumes then you should join our team. The DBA will design, develop, implement and operate large-scale, high-performance databases in cloud environments. The position is located at R`anna Requirements: • At least 5 years of experience in SQL programing • At least 3 years of experience as a DBA with large RDBMS implementations • Proven knowledge with relational schema data modeling concepts • At least 1 year of experience with ETL and knows at least one ETL platform (AWS Glue, SSIS, Matillion, Informatica, etc.) • Experience with data warehouses and BI solutions • Scripting ability (Python, Java, JS, GO, etc.) • English - High Level. • Customer oriented and customer facing abilities, self-driven, and a team player Advantages: • Experience with DB Data Migration processes • Strength in architecting data warehouse solutions • Experience with NOSQL db (Hbase, Cassandra, DynamoDB, MongoDB, etc.) • Experience with DBaaS platforms such as AWS RDS • Familiarity with AWS elastic env (EC2, EMR, etc.) and cost components of cloud infrastructure (IaaS / PaaS) • Familiarity with distributed computing and Hadoop and/or Spark frameworks • Familiarity in columnar DB technology (Amazon Redshift, Google BigQuery, Vertica, etc.)

רוצה לעבוד אצלנו שלח קורות חיים:

קורות חיים:

רוצה להצטרף אלינו?

משרות חמות

חפשו אותנו ב YouTube